Introductie R-net productformule

Het handboek productformule gaat over de huisstijl van R-net. De gezamenlijke decentrale OV-autoriteiten in de Randstad hebben met elkaar bindende afspraken gemaakt om R-net conform de productformule te implementeren. De productformule bevat veel bouwstenen en inspirerende voorbeelden, waar iedere vormgever concreet mee aan de slag kan. Om ‘eenheid in verscheidenheid’ te bewaren zijn er ook richtlijnen voor het gebruik in opgenomen. Afwijkingen zijn in specifieke situaties mogelijk maar alleen na goedkeuring door de Directieraad. Ontwerpen worden in opdracht van de Directieraad getoetst aan de eisen van het handboek door de ontwerper van de huisstijl, Michiel Meurs van FromAtoB Public Design.

R-net heeft een herkenbare vormgeving voor alle voor reizigers zichtbare zaken, zoals reisinformatie, netwerkkaarten, haltevoorzieningen en materieel.

De productformule is gebaseerd op de 5 kernwaarden van R-net:

Betrouwbaar • Samenhang • Herkenbaar • Aantrekkelijk • Moeiteloos

 

Download het Handboek hoofdstuk 1

Handboek aanvragen

Het Handboek R-net productformule v.3 is in gedrukte vorm aan te vragen.