Contact met overheden

R-net is een gezamenlijk initiatief van overheden en vervoerders met als doel het aanbod van hoogwaardig openbaar vervoer te vergroten. De provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vervoerregio Amsterdam zijn opdrachtgever voor de vervoerders in de verschillende concessies waar R-net wordt gereden.

Indien u meer informatie wilt over het betreffende gebied waar R-net rijdt, kunt u contact opnemen met een van onderstaande overheden:

 

Provincie Flevoland / Gemeente Almere

 • Concessie Almere, Allgobus

Website: www.almere.nl

Telefoonnummer: 14036

 

Provincie Noord-Holland

 • Concessie Gooi en Vechtstreek, Connexxion
 • Concessie Haarlem IJmond, Connexxion

Website: www.noord-holland.nl

Telefoonnummer: 023-5143143

 

Provincie Zuid-Holland

 • Concessie Zuid-Holland Noord, Arriva
 • Traject Alphen aan den Rijn – Gouda, NS

Website: www.zuid-holland.nl

Telefoonnummer: 070-4416611

 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

 • Concessie Rail Haaglanden, HTM
 • Concessie Rail Rotterdam, RET

Website: www.mrdh.nl

Telefoonnummer: 088-5445100

 

Vervoerregio Amsterdam

 • Concessie Amstelland-Meerlanden, Connexxion
 • Concessie Amsterdam, GVB
 • Concessie Waterland, EBS
 • Concessie Zaansteek, Connexxion

Website: www.vervoerregio.nl

Telefoonnummer: 020-5273700