2D toepassingen

Alle R-net publicaties en uitingen zijn herkenbaar uitgevoerd in de R-net huisstijl. Hierin zijn de volgende bepalende elementen voorgeschreven:

Logo • Kleur • Vlakverdeling • Fonts

Deze zijn in de productformule vastgelegd. Ze laten nog veel ruimte voor variatie toe.

Download het handboek hoofdstuk 2

Handboek aanvragen

Het Handboek R-net productformule v.3 is in gedrukte vorm aan te vragen.